Doğum Yardımı Hakkında Bilgilendirme

                  “Doğum Yardımı” programı 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu hükme göre Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılacaktır.  
 
Doğum yardımı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir:
 

  • Doğum yardımı başvuruları 15/05/2015 tarihinde başlayacaktır.
  • Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.
  • Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapılacaktır.
  • Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında yaşayanlar için Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise çalıştıkları kurumlara yapılacaktır.
  • Başvurular şahsen, iadeli ve taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.
  • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı şartlarda faydalandırılacaktır.
  • Detaylı bilgi, ücretsiz bilgi hattı olan 144 ve 183 nolu telefon numaralarından ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden alınabilir.

DOĞUM YARDIMI İÇİN BAŞVURU MERKEZLERİ 
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Kiremitocağı Mah. İstanbul Cad. No:109 Kat:2  Merkez / DÜZCE
 
 
Tel: 0 380 512 33 40 – 512 09 32  Fax: 0 380 512 21 08
e-mail: duzce@ailevecalisma.gov.tr
 
 
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Kiremitocağı Mah. İstanbul Cad. No:109 Kat:1  Merkez / DÜZCE
 
 
Tel: 0 380 525 01 83    Fax: 0 380 525 01 84
 e-mail: duzce.shm@aile.gov.tr
 
 

Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi.Docx
 
http://duzce.aile.gov.tr/data/55670ecb369dc537887014c5/Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi 1.docx