Doğum Yardımı Sistemi (DYS) Erişim Linki

            23.05.2015 tarih ve 29364 sayılı “Doğum Yardımı Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, Doğum Yardımı Sistemi (DYS) kullanıma açılmış olup, https://dogumyardimi.aile.gov.tr/Login.aspx adresinden erişim sağlanabilmektedir.

               Doğum Yardımı için başvuru alma ve sisteme giriş yetkisi verilen personellerin kullanıcı adı ve şifreleri üst yazı ile ilgili kuruluşlarımıza gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                                                            Zeki YILDIRIM
                                                                                                                                                                               İl Müdür V.