Tarihçe

         2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 27.05.1983 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla 1983 yılından 1989 yılına kadar  faaliyetlerini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı olarak sürdüren kurum, 1989 yılında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile SSYB’den alınarak Başbakanlığa bağlanmıştır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Kamu Tüzel Kişiliğine sahip Katma Bütçeli bir kurumdur.
        2828 sayılı Kanunun geçici maddesi; “ Kurum tespit edeceği hizmet önceliklerine göre gerekli görülen illerden başlayarak taşra teşkilatı kuruluşunu, kanunun yayım tarihinden itibaren beş yıl içinde tamamlar “ hükmü gereğince, Düzce  ilinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2000  yılında Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı olarak kurulmuştur.
 
         Bakanlar Kurulunca 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname 08.06.2011 tarihli resmi gazetenin 27958  mükerrer sayısından yayımlandı. 03.06.2011 tarih ve 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılarak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ismini almıştır.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, kurumun ildeki temsilcisi ve İl İdare Şube Başkanı statüsünde olup, ildeki Kuruma bağlı kuruluşların amiridir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, il sınırları içindeki uygulama ve işlemlerden Vali ve Genel Müdüre karşı sorumludur.